2022_02_rt_master-etech_09_1
De MIA, Vamil, SEBA REGELING…

Weet u het allemaal al?

Elektrisch rijden heeft veel financiële voordelen. Niet alleen qua brandstof en onderhoudskosten, maar ook met betrekking tot de subsidies en investeringsaftrek waardoor u onder de streep veel minder geld kwijt bent voor uw Renault Master E-Tech dan u wellicht denkt. Wij helpen u daarmee graag op weg. 

SEBA

Allereerst is er de Subsidie Emissieloze Bedrijfsauto’s, de SEBA. Deze subsidie is voor ondernemers en non-profitinstellingen. Met deze regeling ontvangt u bij een voertuigcategorie N1* 10% van de netto catalogusprijs. Dat is de prijs exclusief btw, inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor de kenteken afgifte. Bij een voertuigcategorie N2** ontvangt u 10% van de verkoopprijs zonder btw en als kleine onderneming of non-profitinstelling is dat zelfs 12%. Voor iedere bedrijfsauto is het subsidiebedrag maximaal € 5.000,-.

Wilt u SEBA krijgen? Dan moet u voldoen aan de Voorwaarden en Verplichtingen SEBA.

Een aantal belangrijke voorwaarde zijn:

  • Wanneer u de subsidieaanvraag indient, mag de koop- of financial leaseovereenkomst nog niet definitief zijn. U kunt nog afzien van koop als u toch geen subsidie krijgt. In de Begrippenlijst SEBA staan details van een nog niet definitieve overeenkomst;
  • De bedrijfsauto mag op de datum van de aanvraag nog niet aan u geleverd zijn en niet op uw naam staan;
  • De aanschaf van een nieuwe elektrische bedrijfsauto (N1* of N2** met max tot 4.250 kg) vindt plaats met een overeenkomst;
  • Een belangrijke verplichting is dat de gekochte emissie loze bedrijfsauto 3 jaar ononderbroken op uw naam staat als subsidieontvanger.

VOORBEELD:
U heeft een kleine onderneming en investeert in een Renault Master E-Tech van € 55.000.-. U kunt een aanvraag doen voor de SEBA subsidie van 12% van de verkoopprijs (€ 6.600,-), met een max. van € 5.000,-

Op RVO vindt u de actuele budgetstand van de subsidie en informatie over de aanvraag van deze subsidie.

Elektrische Renault Master ZE bedrijfswagen wordt opgeladen met laadkabel

Gemeentesubsidies

In veel gemeentes worden nog aanvullende subsidies afgegeven, zo kunt u bij gemeente Amsterdam bijvoorbeeld in aanmerking komen voor Subsidie Uitstootvrije Bedrijfsauto. Een subsidie die voor een nieuwe N1* bestelauto kan oplopen tot 20% tot € 40.000,-. De gemeente waar u gevestigd bent kan u over het algemeen verder helpen met de daar geldende subsidiemogelijkheden.

VOORBEELD:
De maximale subsidie die u aanvullend bij bijvoorbeeld gemeente Amsterdam zou kunnen krijgen voor de Renault Master E-Tech, is 20% van de aanschafprijs. Uitgaande van een investering van € 55.000,- is dat € 11.000,- aan subsidie.

MIA

Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag, m.u.v. de eerste € 11.000,-. Die aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Let er wel op dat hierin ook de subsidies uiteraard worden afgetrokken van de investering.

VOORBEELD: 
Normaliter is uw fiscale winst € 75.000,- en u betaalt 25% belasting over uw fiscale winst. U investeert voor € 55.000 in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst met code G is vermeld. U heeft de € 5.000,- SEBA ontvangen en ontvangt ook nog de €11.000,- Gemeentesubsidie. 

De Milieu-investeringsaftrek voor categorie G is 45% van, in uw geval, € 28.000,- (€ 55.000 - € 11.000 - € 5.000 - € 11.000), dat is € 12.600,-.
De fiscale winst wordt nu € 62.400,- (€ 75.000 - € 12.600). Zonder MIA zou u (25% van € 75.000,-) € 18.750 belasting moeten betalen. Door gebruik te maken van de MIA betaalt u maar (25% van € 62.400,-) € 15.600,- belasting. Het voordeel is € 3.150,-.

2022-rt-master-caisse-e-tech-02

VAMIL

Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kunt u voor sommige bedrijfsmiddelen 75% van de investeringskosten afschrijven. Omdat een elektrische bestelauto onder categorie G op de milieulijst 2022 valt, komt deze alleen in aanmerking voor een Milieu-investeringsaftrek (MIA).

Ieder jaar wordt er een nieuwe milieulijst opgesteld. De lijst voor 2022 vindt u hier.

*N1 is voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwde voertuigen met een technisch toegestane maximummassa van ten hoogste 3.500 kg

**N2 is voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwde voertuigen met een technisch toegestane maximummassa tot 4.250 kg (voor deze subsidieregeling)

Wilt u ook meters maken met uw onderneming? Wij helpen u graag slimmer de weg op!